ISRC: JP-E30-12-01861
Komponisten: Yasuharu Takanashi