ISRC: ID-AC5-14-00039
Komponisten: Judika, Gustav Efraimsson & Iggy Strange-Dahl