ISRC: DE-LJ8-17-47574
Komponisten: Jan Primke & Christian Rommert