Wird aktualisiert
Aktuelle Folge
Dagelijkse Les 54 Herhaling Lessen 16 - 20

Dagelijkse Les 54 Herhaling Lessen 16 - 20

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer Herhaling I Inleiding De oefeningen horen in de daarvoor bestemde perioden als volgt te worden gedaan: Begin de dag met het lezen van de vijf ideeën plus de...
Länge: 35:19
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer
Herhaling I
Inleiding
De oefeningen horen in de daarvoor bestemde perioden als volgt te worden gedaan:
Begin de dag met het lezen van de vijf ideeën plus de toelichting. Daarna hoef je geen bepaalde volgorde aan te houden bij het overdenken daarvan, maar je moet wel met elk idee tenminste één keer oefenen. Gebruik voor elke oefenperiode ruim twee minuten, waarin je over het idee en de bijbehorende toelichting nadenkt, nadat je die overgelezen hebt. Doe dit vandaag zo vaak mogelijk. Als één van de vijf ideeën je meer aanspreekt dan de andere, concentreer je dan daarop. Maar zorg er aan het eind van de dag voor dat je ze allemaal nog eens herhaalt.
Het is niet noodzakelijk om in de oefenperioden de toelichting na elk idee woordelijk of grondig te repeteren. Probeer liever de nadruk te leggen op de kern ervan en denk erover na als onderdeel van je herhaling van het idee waarop het betrekking heeft. Nadat je het idee en de bijbehorende toelichting gelezen hebt, moet je de oefening met gesloten ogen doen, liefst wanneer je op een rustige plek alleen bent.
Je zult hoe dan ook leren dat vrede deel van jou is en slechts van je vraagt dat je elke situatie waarin je je bevindt, omhelst. En uiteindelijk zul je leren dat er geen grens is aan waar jij bent, zodat jouw vrede overal is, net als jij.
Je zult merken dat in het kader van de herhaling sommige ideeën niet helemaal in hun oorspronkelijke vorm worden aangeboden. Gebruik ze zoals ze hier gegeven zijn. Het is niet nodig om terug te gaan naar de oorspronkelijke formulering of de ideeën toe te passen zoals toen werd voorgesteld. We leggen nu de nadruk op de verbanden tussen de eerste vijftig ideeën die we behandeld hebben en op de samenhang van het denksysteem waarheen ze jou leiden.
LES 54
Herhaling van de lessen 16-20
Dit zijn de ideeën voor de herhaling van vandaag:
(16) Ik heb geen neutrale gedachten.
Neutrale gedachten zijn onmogelijk, want alle gedachten bezitten kracht. Ze zullen ofwel een onechte wereld maken, of mij naar de werkelijke wereld leiden. Maar gedachten kunnen niet zonder gevolgen zijn. Zoals de wereld die ik zie uit mijn denkfouten voortkomt, zo zal de werkelijke wereld voor mijn ogen verrijzen als ik mijn vergissingen corrigeren laat. Mijn gedachten kunnen niet noch waar, noch onwaar zijn. Ze moeten óf het een, óf het ander zijn. Wat ik zie, toont mij wat ze zijn.
(17) Ik zie geen neutrale dingen.
Wat ik zie, getuigt van wat ik denk. Als ik niet dacht, zou ik niet bestaan, want leven is denken. Laat ik naar de wereld die ik zie, kijken als de weergave van mijn eigen staat van denken. Ik weet dat de staat van mijn denken kan veranderen. En dus weet ik tevens dat de wereld die ik zie, ook veranderen kan.
(18) Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn zien.
Als ik geen privé-gedachten heb, kan ik geen privé-wereld zien. Zelfs het dwaze idee van de afscheiding moest gedeeld worden voor het de basis kon vormen van de wereld die ik zie. Maar dat delen was een delen van niets. Ik kan ook een beroep doen op mijn werkelijke gedachten, die alles met iedereen delen. Zoals mijn gedachten van afscheiding appelleren aan de afscheidingsgedachten van anderen, zo doen mijn werkelijke gedachten de werkelijke gedachten ontwaken in hen. En de wereld die mijn werkelijke gedachten mij tonen, zal zowel voor hun als voor mijn ogen dagen.
(19) Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn gedachten.
Ik ben in niets alleen. Alles wat ik denk of zeg of doe, onderricht heel het universum. Een Zoon van God kan niet vruchteloos denken of spreken of handelen. Hij kan in niets alleen zijn. Het ligt daarom in mijn macht om...
Folgen-ID: 1000601214092
GUID: https://api.spreaker.com/episode/52822024
Erscheinungs­datum: 23.2.2023, 05:59:47

Beschreibung

Deel dit met vrienden en familie https://EenCursusInWonderen.Org
Welkom bij de dagelijkse les van een cursus in wonderen. Aan het begin van iedere dag nemen we de les van die dag door. De les en onderwerpen die worden besproken nodigen uit tot een ervaring voorbij waarneming en kunnen als hulp en ondersteuning worden gebruikt in je eigen pad ter verlichting.
Je kunt iedere podcast hier beluisteren of via youtube, iTunes, Spotify, ECIW Dagelijkse Les android app of eencursusinwonderen.org. We doen ons uiterste best om dagelijks voor 9 uur een nieuwe dagelijkse les klas voor die dag beschikbaar te hebben.
Deze app en podcast wordt mogelijk gemaakt door donaties van luisteraars zoals jij. Wil je ook mee helpen en een donatie geven, ga dan naar de contact pagina van de website https://eencursusinwonderen.org/doneer
Dit is Een Cursus in Wonderen. Het is een verplichte cursus. Alleen het tijdstip waarop je hem doet staat je vrij. Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen. Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven moment wilt doen.
De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat allesomvattend is kan geen tegendeel hebben.
Deze cursus kan daarom zeer eenvoudig aldus worden samengevat:
Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.
Het doel van het werkboek is je geest systematisch te trainen in een andere waarneming van alles en iedereen in de wereld. De oefeningen zijn ontworpen om je te helpen de lessen te veralgemenen, zodat je gaat begrijpen dat ze elk evenzeer toepasbaar zijn op je waarneming van alles en iedereen.
De overdracht van training verloopt bij ware waarneming niet op dezelfde manier als de overdracht van training in de wereld. Als ware waarneming is bereikt met betrekking tot enige persoon, situatie of gebeurtenis, dan staat vast dat ze totaal op alles en iedereen overgaat. Anderzijds maakt één uitzondering, die buiten ware waarneming wordt gehouden, haar verwezenlijking waar dan ook onmogelijk.
De ware aard van ware waarneming is dat ze geen begrenzingen heeft.
Ze is het tegengestelde van de manier waarop je nu ziet.
(Uit: Een Cursus in Wonderen uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes bv - Deventer)
Alle herhalingen van de Dagelijkse Les klas nu ook op Youtube: https://www.youtube.com/c/hetlichtisgekomenpuntnl/playlists

Kundenrezensionen

Kein Eintrag