Wird aktualisiert
Aktuelle Folge
رژ لبی که قرمز شد

رژ لبی که قرمز شد

Länge: 14:15
در نهمین اپیزود از پادکست پل به مقوله آرايش می پردازیم.
یکی از صنایع پردرآمد این روزهای جهان صنعت مد و آرایش می باشد.
نقش رسانه در ترویج استفاده از لوازم آرایش برای افراد معمولی جامعه نیز حائز اهمیت است.
سهم جهان ناشی از درآمدهای آرایشی بسیار بالا می باشد که آمریکا در صدر بزرگترین تولیدکننده ها می باشد.
سهم ایران نیز در این زمینه جالب توجه است.
آیا میدانستید لوازم آرایشی قبل از استفاده برای انسان تست حیوانی می شوند؟!
چقدر خوب است خود را همانگونه که هستیم بپذیریم...
برای آگاهی بیشتر در مورد این موضوع میتوانید شنونده 'رژ لبی که سرخ شد' باشید.
Folgen-ID: 1000478794240
GUID: shenoto-rss-67260
Erscheinungs­datum: 2.6.2020, 05:36:56

Beschreibung

پل، راه ارتباطی بین همدیگر است.
در پادکست پل به بررسی مستند گونه مسائل سیاسی اجتماعی روز می پردازیم.

Kundenrezensionen

Kein Eintrag