Wird aktualisiert
Aktuelle Folge
چطور در شرایط سخت امیدوار بمانیم؟

چطور در شرایط سخت امیدوار بمانیم؟

Länge: 15:39
دوران پاندمی کرونا سبب شده که شادی و نشاط در بین افراد جامعه کمرنگ شود و این موضوع می تواند مساله ای حاد برای سلامت یک جامعه تلقی شود. چون زمانی که افراد از نشاط فاصله می گیرند، به سمت ناامیدی پیش می روند و ناامیدی هم یک اتفاق نامبارک و تهدیدی بزرگ علیه یک جامعه می تواند باشد. طبق مطالعات صورت گرفته زمانی که افراد یک جامعه از سطح امیدواری پایینی برخوردار شوند، آمار آسیب های اجتماعی از جمله قتل، و دزدی و .... در آن جامعه افزایش پیدا می کند.
بنابراین جامعه باید از نشاط لازم برخوردار شود و برای رسیدن به امیدواری حداکثری تلاش کند. حتما می پرسید در شرایط فعلی چگونه می توانیم امیدوار بود؟ به قول  فرانکل - مبدع رویکر معنا درمانی - هر فردی زمانی که در زندگی اش به ناامیدی می رسد حتما باید در پی کشف معنای زندگی باشد چرا که با کشف معنای زندگی، امیدواری و شادی به زندگی برمی گردد.
فرانکل معنای زندگی را در سه چیز جستجو می کند:
کار و خدمتی ارزشمند
عشق ورزیدن بدون قید و شرط
رنج کشیدن با متنانت و صبوری
به هر حال، با شناخت راه های رسیدن به امیدواری می توانید شادی و نشاط  را ابتدا در خود، سپس در خانواده و در نهایت به جامعه برگردانید.
========================
برای دسترسی به جدیدترین تست های روانشناسی آنلاین در سایت ای سنج با ما همراه باشید:
https://esanj.ir/
Folgen-ID: 1000539885291
GUID: 2a767626-d208-47c1-a8cb-4acee2b543db
Erscheinungs­datum: 27.10.2021, 14:31:18

Beschreibung

اسم پادکست ما خوب زی هست و در اون راهکارهایی ارائه میدیم برای خوب زندگی کردن، تهیه شده توسط تیم ایسنج

Kundenrezensionen

Kein Eintrag